VI BYGGER FOR FREMTIDEN

MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT OG VARIGE VERDIER

Vårt Perspektiv

Perspektiv tilbyr prosjektledelse, utvikling og gjennomføring av bærekraftige byggeprosjekter.

I Perspektiv bygger vi for fremtiden. Derfor er våre prosjekter designet for å redusere fremtidig energibruk. Vi rehabiliterer og demonterer fremfor å rive. I tidlig fase gjennomføres kartlegging av byggets ombrukspotensial, slik at ressursene kan brukes videre.

Ved å designe for fleksibilitet og robusthet, søker vi å

redusere behovet for ressurskrevende ombygginger, og å sørge for at bygget får lenger levetid.


Vårt mål er å utvikle varige bygg som ikke bare oppfyller dagens standarder, men som også er rustet til å møte fremtidens krav.


Vi ønsker å være en proaktiv aktør innen endring av brune bygg til grønne bygg. Vår kunnskap skal bidra til at våre kunder tar klimavennlige valg, som står seg økonomisk over tid.


Målet med vår samspillmodell er å skape varige verdier for alle involverte. God prosesstyring og tidlig involvering av prosjektteamet bidrar til et tverrfaglig eierskap og forankring av felles mål for prosjektet.

Drevet av solid kompetanse fra tidligere store og komplekse prosjekter i Oslo, sikrer vi at alle våre prosjekter har en helhetlig og bærekraftig forankring. 

 

Perspektiv AS har som målsetting å gi våre kunder og

samarbeidspartnere den beste prosjektreisen. 

Nyheter

17.11.2023

Kongensgate 7

01.09.2023

En ny reise for Henrik, Kjetil og Lars har startet

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss i Perspektiv for en prat om ditt kommende prosjekt. Vi har en sterk tro på at vårt Perspektiv sikrer ditt perspektiv gjennom tidlig involvering, utvikling og gjennomføring. Vi gleder oss til å være en del av ditt prosjekt, samt sikre og utvikle dine verdier med en bærekraftig forankring.


Henrik Standnes

97752569

Oslo